Bebeğinizi Anlamak

Bebeklik ve çocukluk dönemi büyüme ve gelişme açısında dinamik değişimlerin olduğu dönemdir. Nöro-gelişimsel ve fiziksel gelişim süreçlerinin çok hızlı bir şekilde ilerlediği ilk 2 yıllık zaman dilimi, insan gelişiminde büyüleyici ve en hızlı devinimlerin yaşandığı bir aralık olarak bilinir. Bu dönemde birey, dışarıdan alınan her türlü uyarı ve değişik içsel etmenler birlikteliğinde hızlı ve karmaşık bir dönem yaşar. Bu döneme özel olarak bakıldığında görülen gelişmelerden fiziksel olanları zaten organların gelişimi ve büyümesi, kilo ve boy artımı gibi fiziksel görünümü etkileyen süreçlerdir. Öte yanda “gelişim” alt birimi incelediğinde; diş çıkarma, organların işlev kazanması gibi alt birimle görece daha iyi bilinmekte olup olumlu ya da olumsuz etmenler de modern güncel tıbbın büyük ölçüde çözdüğü alt alanlardır.

Nöro-gelişimsel süreçler incelendiğinde, değişen işlevlerin neler olduğu ve alt gelişim alanları değişik alt alanlarda incelenir. Buna göre bebekteki nörolojik gelişim; motor gelişim, bilişsel gelişim ve sosyal duygusal alt başlıklara ayrılarak incelenir. Motor gelişim alanı: Kaba motor ve ince motor olarak, sosyal gelişim alt alanı sosyal ve duygusal ve son olarak bilişsel gelişim alanı da problem çözme, dil gelişimi ve kendi kendine yardım (self –help) alt başlıklarında incelenir. Dil gelişimi ise alıcı ve ifade edici dil alt alanlarında incelenir. Bütün bu alanlar birlikte değerlendirildiğinde nöro-gelişimsel süreç sekiz alt alandaki gelişmeyi kapsar.

To Top ↑